• 032-291307
  • support@salatuek.ac.th

ฟุตบอลลือชื่อ งานอาชีพลือชา...

เพชรศาลาตึก

ฟุตบอลลือชื่อ โรงเรียนศาลาตึกวิทยามีชื่อเสียงด้านกีฬาฟุตบอล สามารถผลิตนักกีฬาฟุตบอลประสบความสำเร็จมาแล้วหลายรุ่น
งานอาชีพลือชา โรงเรียนศาลาตึกวิทยามีชื่อเสียงในเรื่องงานอาชีพ โดยได้รับรางวัลระดับเขต ระดับภาค รวมทั้งชนะเลิศในระดับชาติ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน